Stödmedlemskap 2023/2024

Som stödmedlem till Arvika HC ger du föreningen ekonomiska förutsättningar att fortsätta verka för en kvalitativ och utvecklande verksamhet för kommunens barn och ungdomar.

Du erhåller ett fullvärdigt medlemskap och har i och med det rätt till deltagande och rösträtt på årsmöte (2024)

När formulärsvaret är inskickat mailas en avisering med betalinstruktioner ut till angiven mailadress.

Stort tack för att du stöttar oss i vår väg framåt!
Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Personuppgifter
PersonNr * -  
Förnamn *  
Efternamn *  
c/o  
Adress *  
Postnummer *  
Ort *  
E-post 1 *  

Formuläret är producerat av SportAdmin - Föreningens bästa vän