Anmälan Trollbäckscupen 2024

Trevligt att just ditt lag vill vara med på vår tävling!

 

Observera att en separat anmälan av domare behöver göras i samband med laganmälan, du hittar anmälningsforumlär på vår hemsida under Arrangemang. 

Varje lag anmälen en utbildad domare enligt tabell:
1-4 starter /klass - en domare
5-8 starter /klass - två domare

9-12 starter /klass - tre domare 

 

Lag utan domare debiteras en avgift på 2000 kr, detta gäller även om anmäld domare inte kommer till sitt domarpass. Mejla tavling@gktrollbacken.se och meddela om ni inte kommer anmäla en domare. Se separat anmälan av domare på vår hemsida under Arrangemang.

 

Läs igenom PM och tävlingsbestämmelser noga innan du skickar in din anmälan!

 

Såhär fyller ni i uppgifterna:

Förnamn = Föreningens namn

Efternamn = Lagets namn
Adress, Postnummer, Ort = Föreningens adress, postnummer och ort

E-post 1 = Faktureringsadress (föreningen)

Målsman 1 = Anmälarens Namn, telefon och e-post 

Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Tävlingsklass *
Här väljer du vilken klass ni vill delta i:  
GKT - Fyran (ålder 2014 - äldre)
GKT - Sexan (ålder 2014 - äldre) FULL - inkomna anmälningar hamnar på kö
GKT - Sjuan (ålder 2017 - äldre) FULL - inkomna anmälningar hamnar på kö
GKT - Åttan (ålder 2017 - äldre) FULL - inkomna anmälningar hamnar på kö
GKT - Nian (ålder 2017-äldre) FULL - inkomna anmälningar hamnar på kö
Grenar *
Här markerar du vilka grenar ni ska tävla i:
(Vill man anmäla fler lag i ex. fristående så gör man separat anmälan för det laget) 
Fristående
Hopp
Matta
Antal tävlande gymnaster  *
Fyll i antalet tävlande gymnaster (Max 20st per varv) 
Gymnasternas ålder *
Ange vilket åldersspann gruppen har. Gärna årtal. Ex. 2010-2012 
Fler lag från samma förening *
Fyll i ett alternativ 
Vi har fler lag anmälda och vill HELST INTE om det är MÖJLIGT att de tävlar mot varandra
Vi har fler lag anmälda och vill GÄRNA om det är MÖJLIGT att de tävlar mot varandra
Vi har inte fler lag anmälda / Det spelar ingen roll för oss
Fler lag från samma förening
Fyll i andra lagets namn. 
Träningstimmar *
Om vi får in många anmälda lag i varje klass kommer de delas upp i flera pooler. För att detta ska ske så rättvist som möjligt vill vi veta hur mycket ert lag tränar.  

Fyll i antalet träningstimmar per vecka. 
Ev. dispens
Antal och födelseår
Åldersdispens ges till max tre gymnaster med en åldersskillnad på ett år.  
Licens på gymnasterna *
Domare *
Vi anmäler domare i separat anmälan.
Vi kommer INTE anmäla någon domare och är medvetna om straffavgiften om 2000 kr.
Licens på tränare *
Jag garanterar att ledarna har rätt licens enligt GFs riktlinjer.
Övrig information som ni vill lämna
Såhär fyller ni i uppgifterna:
Förnamn = Föreningens namn. | Efternamn = Lagets namn. | Adress, Postnummer, Ort = Föreningens adress, postnummer och ort. | E-post 1 = Faktureringsadress (föreningen). | Målsman 1 = Anmälarens Namn, telefon och e-post.
Personuppgifter
Förnamn *  
Efternamn *  
Adress *  
Postnummer *  
Ort *  
E-post 1 *  
Målsman 1 personuppgifter
Namn *  
E-post *  
Telefon *  

Formuläret är producerat av SportAdmin - Föreningens bästa vän